30 min, 60 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034

Daloc S33 (Y33) Sikkerhedsdør RC3
Sikkerhedsdør Daloc S33 er en glimrende dør til miljøer, hvor de æstetiske krav er lige så høje som kravet til sikkerhed. Hoteller, kontorer, lejligheder, lægekonsultationer og rum med høj risiko for tyveri er eksempler på steder, hvor den er velegnet. Dørsæt leveres færdigsamlet: dørblad, karm og bundstykke. Daloc S33 kan også fremstilles i rustfri udførelse.

Download
S33 produktark Montagevejledning karm 41, 42, 44Montagevejledning kompl 50dBMontagevejledning kompl for dørr i facadeMonteringsvejledning Adskilt stålkarmVedligeholdelsesvejledningCAD-skiss S33 (Y33)BIM-objekt enkeltfløjet dørY33 PrestandadeklarationMontagevejledning kompl for dørr i facadeCertifikat Brand Indvendige ståldøreS33, Y33, S53, Y53 Certifikat InbrottCE-mærkningscertifikat (DK): SC0479-16 EI(2)30 EW60CE-mærkningscertifikat (DK): SC0596-17 EI(2)60
Betegnelse Karmlys
mål*
Udv. karm
mål
Vægt
Enkeltfløjet dør
S33 9 x 21
S33 10 x 21
S33 11 x 21
S33 12 x 21 **
Dobbeltfløjet dør
S33 15 x 21
S33 18 x 21
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
1190 x 2093
 
1490 x 2093
1790 x 2093
 
88
93
103
113
 
130
150
Andre størrelser tilbydes på forlangende.

Maks murmål for f.eks modul 9x21 er 920x2110 mm.

* Ved 90 grader åbnet dør fragår der 45 mm. (71 mm ved U-værdi 0,76 - 1,23).
** Kun malede døre.

Maksimal størrelse:
Enkeltfløjet dør brand: (EI260) 1190x2393
Enkeltfløjet dør brand: (EI230) 1290x2650
Dobbeltfløjet dør brand: (EI260) 2390x2393
Dobbeltfløjet dør brand: (EI230) 2390x2393
Enkeltfløjet dør, S200: 1290x2393
Dobbeltfløjet dør, S200: 2390x2393
Enkeltfløjet dør, RC3: 1290x2693
Dobbeltfløjet dør, RC3: 2390x2393
Laminatplade: 1165x2393 resp 2230x2393 (lige deling)
Rustfri udførelse: 13x24 resp 24x24

Enkeltfløjet dør 1290x2693
Dobbeltfløjet dør 2490x2693

U-værdi 0,76 - 1,23: Brandklasse 12x24M, Brandgastæthedsklasse 12x22M
U-værdi 0,99 - 1,23: Laminatplade 1090x2293
Klassificeringer
Dørens ydeevne ift. egenskaber er testet af RISE og certificeret af DNV GL Danmark samt RISE Certificering. RISE udfører fastlagte kontroller på Dalocs produktionsfabrikker.

Brandklasse: EI230 (erstatter BD-30) tilvalg klasse EI230/EW60 og EI260* (erstatter BS-60).
* Indadgående enkeltfløjet dør eller dobbeltfløjet dør.

Brandgastæthedsklasse: Tilvalg klasse Sa og S200 (tidligere Sm).

Lydreduktion: 38 dB, tilvalg 43, 48*, 50*, 53** dB.
Ved projektering skal der tages højde for, at den målte lydreduktion kan reduceres med 2-3dB, afhængig af øvrige faktorer, som montage og endelig udførelse.
*Enkeltfløjet dør eller dobbeltfløjet dør.
**Enkeltfløjet dør 53 dB fremstilles som tandemdør.


Indbrudssikring: EN 1627 RC3.
Døren er godkendt til såvel ind- som udadgående montering.

Klimadør: Tilvalg. Sikkerhedsdør S33 i enkeltdørsudførelse opfylder klasse 3 (højeste klasse) i henhold til EN 12219, klimapåvirkning af døre, til klima A og klima D.

Det betyder følgende ved testtemperatur, yderside/inderside, 18°C/23°C (klima A) og -15°C/23°C (klima D):

Udbøjning/vridning: Under 2 mm*
Lufttæthed:Klasse 4** i henhold til EN 12207
Lukkekraft: Klass 4*** i henhold til EN 12217

* Maksimal udbøjning/vridning af dørblad i forhold til karm.
** Lufttæthedklasse 4 (højeste klasse) i henhold til EN 12207, som medfører en maks. luftlækage på 3m3/h*m2, hvilket giver et mindre energitab.
*** Lukkekraftklasse 4 (næsthøjeste klasse) i henhold til EN 12217, hvilket giver en lukkekraft under 10N.


Korrosionsklasse: DS/EN 12944-2 C2-C4.
Døre til udendørs brug, op til korrosionsklasse C3, anbefales i varmgalvaniseret stål med industrimaling fra fabrik og bundstykke i rustfri stål, alternativt udført med laminatplade til udendørs brug og rustfrit bundstykke. Døre i korrosivitetsklasse C4 anbefales i rustfri udførelse.

CE-mærkning: Yderdørsudførelse (Y33) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1 og CE-mærket i henhold til produktstandard for brandmodstand EN 16034. CE-mærkatet ved dørbladets bagkant specificerer følgende egenskaber:

BrandmodstandsevneEI230, EI230/EW60, EI260*
RoegkontrolSa alt S200
SelvlukningC5
Modstand mod vindbelastningklasse 3B
Vandtæthed klasse 7B/npd**
Afgivelse af farlige stoffer  godkendt
Støjreduktion***Rw 35(C=-3;Ctr=-6)dB.
Rw 38(C=-2;Ctr=-6)dB, (C=-2;Ctr=-5) dobbeltfløjet dør.
Rw 43(C=-2;Ctr=-7)dB, (C=-2;Ctr=-5) dobbeltfløjet dør.
Rw 48(C=-1;Ctr=-4)dB.
Rw 50(C=-1;Ctr=-5)dB.
U-værdi enkeltfløjet dør****0,76-1,9
U-værdi dobbeltfløjet dør2,4
Lufttæthedklasse 4

* Indadgående enkeltfløjet dør eller dobbeltfløjet dør.
** No performance determined (npd) gælder indadgående montage, hvor vandtæthed ikke er vurderet.
*** En dørs lydreducerende egenskaber varierer afhængig af lydens frekvens, derfor findes der et tillæg til Rw-værdien: ”Rw+C” (for støj med høje frekvenser, dvs. lyse toner) og ”Rw+Ctr” (for støj med lave frekvenser, dvs. bastoner).
**** Daloc tilbyder ydredøre med funktionskrav samt U-værdi fra 0,76 (gælder ved standardbeslåning.)
Dørblad
Konstruktion: Dørbladet er 58 mm tykt (84 mm ved U-værdi 0,76 - 1,23). med affaset overfals og består af stålplader samlet i en bukning med skjulte pladekanter ved dørbladskanten. Samling sker via limning og nitning.

Materiale: 1 mm stålplader, indvendige indbrudsforstærkninger og isolering af mineraluld, ev. gips.

Overfladebehandling: Døren leveres færdigmalet i en af vores standardfarver eller med en overflade af træmønstret laminatplade fra standardsortimentet. Andre NCS-farver eller træmønstre leveres på bestilling. I rustfri udførelse er synlige exponerade overflader af rustfri stål EN 14301 og øvrige interne dele først og fremmest i forzinket stålplade. Svarer til korrosivitetsklasse C4 iht. EN ISO 12944-2/BSK 07. Rustfri døre kan leveres færdigmalet i en af vores standardfarver.
Karm
Konstruktion: Som standard leveres den med hvidmalet karm 41 med fast gerigt på hængselsiden. Karmen leveres samlet uden løsdele. Tætningslisten er placeret i et spor i karmen. Der findes forskellige karme: gerigt på hængselsiden, gerigt på begge sider eller helt uden gerigt. I rustfri udførelse er synlige exponerade overflader af rustfri stål EN 14301 og øvrige interne dele først og fremmest i forzinket stålplade. Svarer til korrosivitetsklasse C4 iht. EN ISO 12944-2/BSK 07. Rustfri karme kan leveres færdigmalet i en af vores standardfarver.

Isolering: Færdigisoleret med mineraluld fra fabrik.

Montering: Hurtig montering og fastgøring vha. karmens efterjusterbare hylstermøtrikker (unbrakonøgle).
Bundstykke
Døren leveres som standard med forzinket, affaset anslagsbundstykke. På bestilling kan S33 forsynes med bundplade i kombination med slæbeliste (33 dB og 38 dB til dobbelfløjet dør) eller bundplade, børstetætning, tætningsbundstykke. Lejlighedsyderdøre i trappeopgange udstyres som standard med bundstykke i hårdttræ. I svalegangsudførelse Y33 leveres den som standard med bundstykke i hårdttræ, som er behandlet med dobbelt laklag på alle overflader, men kan efter ønske erstattes med Kompositbundstykke.
Standardbeslåning
Låsekasse: Låsekasse Assa 510. Til S33 anbefales rund dobbeltcylinder ifølge SSF 3522 klasse 3. Til hoveddøre, uden krav til udesikker* låsning på den indvendige side, anbefales rund cylinder SSF 3522 klasse 3 på den udvendige side i kombination med rund vridercylinder med magnet på den indvendige side. Kontakt Daloc vedrørende andre godkendte alternativer.

* Med udesikker låsning på den indvendige side menes låsning, som kun kan låses op ved brug af den rette nøgle.

Låsplacering: A=58 mm (A=84 vid U-værdi 0,76 - 1,23) , B=33 mm fra hængselside til centrum låsekasse (for dobbelt døre er B=24) ved udadgående dør. A/B mål gælder kun med Assa Connect og modullås, for øvrige låse kontakt Daloc.

Øvrigt: Tapbærende justerbare elforzinkede hængsler. Sikkerhedsbolt i slutblik og to nokker i bagkant.
Ekstraudstyr
Låsekasse Assa 510 kan som tilvalg udskiftes med motorlås Assa 840 med bevarede klassificeringer (alt. med natlås Assa 841).

Kan leveres med Daloc Linea-mønster, brevindkast (38 dB), dørspion, mekanisk ringeklokke, nøglerør, sparkeplade, dørlukker, el-slutblik, magnetkontakt, mikrolås, rigelkontakt m.m. Kontakt Daloc for ekstraudstyr til S33 med lydreduktion 48-50 dB.

Ved vindudsat placering anbefales komplettering med dørbremse. For indadgående dør anbefales vandafviser på den nederste kant af dørbladet, hvis døren udsættes for regn. For udadgående dør, der ikke har nogen regnslag, anbefales vandafvisende foroven.
Dobbeltfløjet dør
Dørblad og karm fremstilles på samme måde som en enkeltfløjet dør. Stående fløj er udstyret med anslag og som standard med indfældet kantrigel. Begge dørblade forsynes med fire faste nokker med modtager i bagkanten.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.
Låsekasse Assa 510
Faste nokker med modhager i bagkanten og hængsler med sikrede splitter for øget sikkerhed.
Dørbladet samles uden synlige pladekanter og med affaset overfals.
Sikkerhedsdør S33 med panikrigel, magnetkontakt og mikroswitch i låsen ses ofte i butikker
I Skatteskrapans kollegielejligheder benyttes S33 med elektronisk låsning
Ståldør S30 har samme fasede overfals som vores sikkerhedsdøre, og de fungerer derfor godt sammen, når der kræves forskellige klassificeringer.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.


Læs mere om
Karme
Bundstykker
Farver og mønstre
Daloc Linea
Glasåbninger Sikkerhedsdør S33, Y33, S43 och Y43
Sparkeplade
Tandemdør lydreduktion 53 dB