Skift til Dalocs sikkerhedsdør

Tænker du på at skifte til en sikkerhedsdør i din lejlighed eller i en forening?

At kunne føle sig tryg i sit hjem er ofte årsagen til, at man skifter til en sikkerhedsdør i sin lejlighed, men i dag skifter man til sikkerhedsdøre i hele landet for at få et bedre, mere stille og samtidig tryggere miljø at leve i.

På daloc.dk finder du fakta og information om Dalocs sikkerhedsdøre, og du kan også læse mere om, hvordan dørudskiftning i eksisterende lejligheder og boligejendomme udføres på bedste vis.

Døre med et formål.

Der findes døre. Og så findes der døre, der gør en forskel. Som har en vigtig opgave.

Vi fremstillede vores allerførste dør for at den kunne modstå brand. Det var i 1942. Siden da har hver eneste dør, vi har lavet, haft et formål. At stoppe ildebrand og giftige røggasser, tyveri og støj. At gøre det sådan at mennesker kan bo og leve trygt, sikkert og godt.

Vores virksomhed har også et tydeligt formål. At hjælpe dig med det, du har brug for, for at dit projekt får en dør, som opfylder alle krav. For er der noget, vi har lært gennem årene, er det, at en dør ikke er så ligetil, som den ser ud.