30 min, 60 min
Op til 50dB
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034

Daloc S30 (Y30) Ståldør, Branddør, Lyddør
Daloc S30 er en almindelig dør i butikker, på hospitaler og plejeboliger, hoteller og kontorer pga. sin form og høje beskyttelse for lyd og brand. Den harmonerer med sikkerhedsdør Daloc S33 og Daloc S43 og kan med fordel benyttes side om side med disse. Dørsæt leveres færdigsamlet: dørblad, karm og bundstykke.

Download
S30 produktark Montagevejledning karm 41, 42, 44Montagevejledning kompl 50dBMonteringsvejledning Adskilt stålkarmCAD-skiss S30 (Y30)BIM Enkeltfløjet dørBIM Dobbeltfløjet dørY30 PrestandadeklarationMontagevejledning kompl for dørr i facadeCertifikat Brand Indvendige ståldøreVedligeholdelsesvejledningCE-mærkningscertifikat (DK): SC0479-16 EI(2)30 EW60CE-mærkningscertifikat (DK): SC0596-17 EI(2)60
Betegnelse Karmlys
mål*
Udv. karm
mål
Vægt
Enkeltfløjet dør
S30 9 x 21
S30 10 x 21
S30 11 x 21
S30 12 x 21 **
S30 13 x 21 **
Dobbeltfløjet dør
S30 15 x 21
S30 18 x 21
S30 18 x 24
S30 21 x 24
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
1200 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
1700 x 2325
2000 x 2325
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
1190 x 2093
1290 x 2093
 
1490 x 2093
1790 x 2093
1790 x 2393
2090 x 2393
 
85
90
95
100
105
 
130
150
180
200
Andre størrelser tilbydes på forlangende.

Maks murmål for f.eks modul 9x21 er 920x2110 mm.

* Ved 90 grader åbnet dør fragår der 45 mm.
** Kun malede døre.

Maksimal størrelse:
Enkeltfløjet dør brand: (EI260) 1190x2393
Enkeltfløjet dør brand: (EI230) 1290x2650
Dobbeltfløjet dør brand: (EI260) 2390x2393
Dobbeltfløjet dør brand: (EI230) 2390x2393
Enkeltfløjet dør: 1290x2693
Dobbeltfløjet dør: 2490x2693
Laminatplade: 1165x2393 resp 2230x2393 (lige deling).
Klassificeringer
Dørens ydeevne ift. egenskaber er testet af RISE og certificeret af DNV GL Danmark samt RISE Certificering. RISE udfører fastlagte kontroller på Dalocs produktionsfabrikker.

Brandklasse: EI230 (erstatter BD-30). Tilvalg EI230/EW60 og EI260 (erstatter BS-60).

Brandgastæthedsklasse: Tilvalg Sa og S200 (tidligere Sm).

Lydreduktion: Rw 33 dB, tilvalg 38, 43, 48*, 50*, 53** dB.
Ved projektering skal der tages højde for, at den målte lydreduktion kan reduceres med 2-3dB, afhængig af øvrige faktorer, som montage og endelig udførelse.
*Enkeltfløjet dør.
**Enkeltfløjet dør 53 dB fremstilles som tandemdør.


Klimadør: Tilvalg. Dør S30 i enkeltdørsudførelse opfylder klasse 3 (højeste klasse) i henhold til EN 12219, klimatisk påvirkning af døre, til klima A og klima D.

Det betyder følgende ved testtemperatur, yderside/inderside, 18°C/23°C (klima A) og -15°C/23°C (klima D):

Udbøjning/vridning: Under 2 mm*
Lufttæthed:Klasse 4** i henhold til EN 12207
Lukkekraft: Klass 4*** i henhold til EN 12217

* Maksimal udbøjning/vridning af dørblad i forhold til karm.
** Lufttæthedklasse 4 (højeste klasse) i henhold til EN 12207, som medfører en maks. luftlækage på 3m3/h*m2, hvilket giver et mindre energitab.
*** Lukkekraft klasse 4 (næsthøjeste klasse) i henhold til EN 12217, hvilket giver en lukkekraft under 10N.


CE-mærkning: Yderdørsudførelse (Y30) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1 og CE-mærket i henhold til produktstandard for brandmodstand EN 16034. CE-mærkatet ved dørbladets bagkant specificerer følgende egenskaber:

BrandmodstandsevneEI230/EW60, EI260
RoegkontrolSa alt S200
SelvlukningC5
Modstand mod vindbelastningklasse 2B
Vandtæthed klasse 7B/npd*
Afgivelse af farlige stoffer  godkendt
Støjreduktion**Rw 33(C=-2;Ctr=-4)dB
Rw 38(C=-2;Ctr=-6)dB, (C=-2;Ctr=-5) dobbeltfløjet dør.
Rw 43(C=-2;Ctr=-7)dB, (C=-2;Ctr=-5) dobbeltfløjet dør.
U-værdi enkeltfløjet dør***1,4-1,9
U-værdi dobbeltfløjet dør2,4
Lufttæthedklasse 4

*No performance determined (npd) gælder indadgående montage, hvor vandtæthed ikke er vurderet.
**En dørs lydreducerende egenskaber varierer afhængig af lydens frekvens, derfor findes der et tillæg til Rw-værdien: ”Rw+C” (for støj med høje frekvenser, dvs. lyse toner) og ”Rw+Ctr” (for støj med lave frekvenser, dvs. bastoner).
***Daloc tilbyder ydredøre med funktionskrav samt U-værdi fra 1,4 (gælder ved standardbeslåning og referencestørrelse 1,23 x 2,18 m).


Korrosionsklasse: DS/EN 12944-2 C2-C4.
Døre til udendørs brug, op til korrosionsklasse C3, anbefales i varmgalvaniseret stål med industrimaling fra fabrik og bundstykke i rustfri stål, alternativt udført med laminatplade til udendørs brug og rustfrit bundstykke.
Dørblad
Konstruktion: Dørbladet er 58 mm tykt med affaset overfals og består af stålplader samlet i en bukning med skjulte pladekanter ved dørbladskanten. Samling sker via limning og nitning.

Materiale: 1 mm stålplader og isolering af mineraluld og gips.

Overfladebehandling: Daloc S30 (Y30) leveres færdigmalet i en af vores standardfarver eller med en overflade af træmønstret laminatplade fra standardsortimentet. Andre NCS-farver eller træmønstre leveres på bestilling. I rustfri udførelse er synlige exponerade overflader af rustfri stål EN 14301 og øvrige interne dele først og fremmest i forzinket stålplade. Svarer til korrosivitetsklasse C4 iht. EN ISO 12944-2/BSK 07. Rustfri døre kan leveres færdigmalet i en af vores standardfarver.
Karm
Konstruktion: Som standard leveres den med hvidmalet karm 41 med fast gerigt på hængselsiden. Karmen leveres samlet uden løsdele. Tætningslisten er placeret i et spor i karmen. Der findes forskellige karme: gerigt på hængselsiden, gerigt på begge sider eller helt uden gerigt. I rustfri udførelse er synlige exponerade overflader af rustfri stål EN 14301 og øvrige interne dele først og fremmest i forzinket stålplade. Svarer til korrosivitetsklasse C4 iht. EN ISO 12944-2/BSK 07. Rustfri karme kan leveres færdigmalet i en af vores standardfarver.

Isolering: Færdigisoleret med mineraluld fra fabrik.

Montering: Hurtig montering og fastgøring vha. karmens efterjusterbare hylstermøtrikker (unbrakonøgle).
Bundstykke
Døren leveres som standard med forzinket, affaset anslagsbundstykke. På bestilling kan den forsynes med bundplade i kombination med slæbeliste (38 dB) eller bundplade, børstetætning og tætningsbundstykke. Den kan også udstyres med bundstykke i hårdttræ. Dør Y30 i enkeltdørsudførelse kan udstyres med kompositbundstykke.
Standardbeslåning
Låsekasse: Assa 310

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm fra hængselside til centrum låsekasse (for dobbelt døre er B=24). A/B mål gælder kun med Assa Connect og modullås, for øvrige låse kontakt Daloc.

Øvrigt: Tapbærende, elforzinkede hængsler. Fast nokke i bagkant. Indvendig forstærkning for dørlukker.
Ekstraudstyr
Kan leveres med Daloc Linea-mønster, glasåbning, sparkeplade, dørlukker, el-slutblik, magnetkontakt, motor- og mikrolås, rigelkontakt m.m.

Ved vindudsat placering anbefales komplettering med dørbremse. For indadgående dør anbefales vandafviser på den nederste kant af dørbladet, hvis døren udsættes for regn. For udadgående dør, der ikke har nogen regnslag, anbefales vandnæse foroven.
Dobbeltfløjet dør
Dørblad og karm fremstilles på samme måde som en enkeltfløjet dør. Stående fløj er udstyret med anslag som standard og 2 indfældede kantrigler. Dørens forskellige dele er lette at transportere, håndtere og montere, fordi enheder samles på stedet.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.
I varmforzinket udførelse fungerer S30 også godt som yderdør
S30 har samme design som vores moderne sikkerhedsdøre og passer derfor godt sammen med dem i f.eks. en trappeopgang
Integreret midteranslag på dobbeltfløjede døre.
Overfalsen med en skrå kant giver et moderne og gedigent indtryk.
S30 hører til vores moderne ståldøre og har skjulte kantprofiler og en flot skråfaset overfals

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.


Læs mere om
Karme
Bundstykker
Farver og mønstre
Daloc Linea
Glasåbninger
Sparkeplade
Indbrudssikring
Tandemdør lydreduktion 53 dB