30 min
Op til 43dB
EN 1627 RC4
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034

Daloc S63 (Y63) Sikkerhedsdør RC4
S63 er en glimrende dør til miljøer, hvor de æstetiske krav er lige så høje som kravet til sikkerhed. Butikker, datarum, lægekonsultationer og andre rum med høj risiko for tyveri er eksempler på steder, hvor den egner sig.

Download
S63 produktark Montagevejledning karm 41, 42, 44Declaration of construction materials for steel doorsCAD-skiss S63 (Y63)VedligeholdelsesvejledningY63 Declaration of Performance (DoP)S63 Typgodkännande Brand-BrandgasCertifikat IndbrudCE-mærkningscertifikat (DK): SC0479-16 EI(2)30 EW60Montagevejledning kompl for dørr i facade
Betegnelse Karmlys
mål*
Udv. karm
mål
Vægt
Enkeltfløjet dør
S63 9 x 21
S63 10 x 21
S63 11 x 21
S63 12 x 21 **
Dobbeltfløjet dør
S63 15 x 21
S63 18 x 21
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
1190 x 2093
 
1490 x 2093
1790 x 2093
 
95
104
114
123
 
150
177
Andre størrelser fås på forespørgsel.

Maks murmål for f.eks modul 9x21 er 920x2110 mm..

* Ved 90 grader åbnet dør fragår der 45 mm.
** Kun malede døre.

Maksimal størrelse:
Enkeltfløjet dør brand 1290x2650
Enkeltfløjet dør 1290x2693
Dobbeltfløjet dør 2490x2693
Laminatplade: 1165x2393 resp 2230x2393 (lige deling).
Klassificeringer
Dørens ydeevne ift. egenskaber er testet af RISE og certificeret RISE Certificering samt SBSC. RISE og SBSC udfører fastlagte kontroller på Dalocs produktionsfabrikker.

Brandklasse: EI230* (erstatter BD-30) tilvalg klasse EI230/EW60*.
* Enkeltfløjet dør

Brandgastæthed: Tilvalg Sa og S200 (tidligere Sm).

Lydreduktion: Rw 33dB*, 38dB**, tillval 43dB**.
Ved projektering skal der tages højde for, at den målte lydreduktion kan reduceres med 2-3dB, afhængig af øvrige faktorer, som montage og endelig udførelse.
*Dobbeltfløjet dør
**Enkeltfløjet dør


Indbrudssikring: EN 1627 RC4.
Døren er godkendt til såvel ind- som udadgående montering.

CE-mærkning: EN 14351-1.
Yderdørsudførelse (Y63) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1 og CE-mærket i henhold til produktstandard for brandmodstand EN 16034. CE-mærkatet ved dørbladets bagkant specificerer følgende egenskaber:

BrandmodstandsevneEI230/EW60
RoegkontrolSa alt S200
SelvlukningC5
Modstand mod vindbelastningklasse 3B
Vandtæthed klasse 7B/npd*
Afgivelse af farlige stoffer godkendt
Støjreduktion**Rw 38(C=-2;Ctr=-6)dB.
U-værdi 2,1
Lufttæthedklasse 3

*No performance determined (npd) gælder indadgående montage, hvor vandtæthed ikke er vurderet.
**En dørs lydreducerende egenskaber varierer afhængig af lydens frekvens, derfor findes der et tillæg til Rw-værdien: ”Rw+C” (for støj med høje frekvenser, dvs. lyse toner) og ”Rw+Ctr” (for støj med lave frekvenser, dvs. bastoner).


Korrosionsklasse: DS/EN 12944-2 C1-C3.
Døre til udendørs brug op til korrosionsklasse C3 anbefales i varmgalvaniseret stål med industrimaling fra fabrik og bundstykke i rustfri stål, alternativt udført med laminatplade til udendørs brug og rustfrit bundstykke.
Dørblad
Konstruktion: Dørbladet er 58 mm tykt med affaset overfals og består af stålplader samlet i en bukning med skjulte pladekanter ved dørbladskanten. Samling sker via limning og nitning.

Materiale: 1 mm stålplader og isolering af mineraluld, ev. gips.

Ytbehandling: S63 leveres færdigmalet i en af vores standardfarver eller med en overflade af træmønstret laminatplade fra standardsortimentet. Andre NCS-farver eller træmønstre leveres på bestilling.
Karm
Konstruktion: Som standard leveres sikkerhedsdørene med hvidmalet karm 41, der danner gerigt på hængselsiden. Karmen leveres samlet uden løsdele. Tætningslisten er placeret i et spor i karmen. Der findes forskellige udførelser: gerigt på hængselsiden, gerigt på begge sider eller helt uden gerigt. Karme til udvendige sikkerhedsdøre leveres forzinkede.

Isolering: Færdigisoleret med mineraluld fra fabrik.

Montering: Hurtig montering og fastgøring vha. karmens efterjusterbare justeringsskruer (unbrakonøgle).
Bundstykke
Døren leveres som standard med varmforzinket anslagsbundstykke. På bestilling kan den forsynes med bundplade i kombination med slæbeliste (lydklasse Rw 38 dB) eller bundplade, børstetætning, tætningsbundstykke (ikke lydklassificeret). Den kan også udstyres med anslagsbundstykke af eg.
Standardbeslåning
Låsekasse Assa 510 og 511. S63 kræver rund dobbeltcylinder ifølge SSF 3522 klasse 3. Gælder begge låsekasser. A=58 mm, B=33/24 mm enkeltfløjet dør/dobbeltfløjet dør ved udadgående dør. Tapbærende justerbare elforzinkede hængsler. Sikkerhedsbolt i slutblik og fem nokker i bagkant. A/B mål gælder kun med Assa Connect og modullås, for øvrige lås kontakt Daloc.
Ekstraudstyr
Låsekasse Assa 510 og 511 kan som tilvalg udskiftes med motorlåse Assa 840 og 841 med bevarede klassificeringer.

Kan leveres med Daloc Linea Kontur, dørspion, sparkeplade, dørlukker, elslutblik, magnetkontakt, mikrolås mm.

Ved vindudsat placering anbefales supplering med dørbremse. Til indadgående dør anbefales vandafvisning nederst, hvis døren udsættes for regn. Til udadgående dør, som helt mangler regnbeskyttelse, anbefales vandafvisning øverst.
Dobbeltfløjet dør
Dørblad og karm fremstilles på samme måde som enkeltfløjet dør. Stående fløj er udstyret med anslag og som standard med indfældet kantrigel. Begge dørblade forsynes med fire faste nokker med modtager i bagkanten.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.
Låsekasse Assa 510
Justeringsskruer letter hurtigt og sikkert monteringen.
Dørbladet samles uden synlige pladekanter og med affaset overfals.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.


Læs mere om
Karme
Bundstykker
Farver og mønstre
Daloc Linea
Glasåbninger
Sparkeplade