30 min
Op til 50dB
EN 1627 RC3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034

Daloc Y43 Svalegangsdør RC3
Daloc Y43 er beregnet som yderdør til boliger mod altan-/svalegang eller i jordniveau, der er udsat for vejr og vind. Døren kan også med fordel benyttes andre steder. Ud over beskyttelse mod regn, vind og kulde giver Y43 også en førsteklasses beskyttelse mod indbrud, brand og støj. Alt kombineret i et æstetisk formsprog. Dørsæt leveres færdigsamlet: dørblad, karm og bundstykke.

Download
Y43 produktark Montagevejledning karm 41, 42, 44Montagevejledning kompl for dørr i facadeMontagevejledning kompl 50dBVedligeholdelsesvejledningCAD-skiss Y43Y43 PrestandadeklarationCertifikat Indbrud S43, D43, Y43Brugsanvisning til og vedligeholdelse af Connect flerpunktslåsCE-mærkningscertifikat (DK): SC0479-16 EI(2)30 EW60
Betegnelse Karmlys
mål*
Udv. karm
mål
Vægt
Enkeltfløjet dør
Y43 9 x 21
Y43 10 x 21
Y43 11 x 21
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
 
87
95
103
Andre størrelser tilbydes på forlangende.

Maks murmål for f.eks modul 9x21 er 920x2110 mm.

* Ved 90 grader åbnet dør fragår der 45 mm.

Maksimal størrelse:
Enkeltfløjet dør brand 1290x2390
Enkeltfløjet dør 1290x2390
Laminatplade: 1165x2393
Klassificeringer
Dørens ydeevne ift. egenskaber er testet af RISE og certificeret af DNV GL Danmark samt RISE Certificering. RISE udfører fastlagte kontroller på Dalocs produktionsfabrikker.

Brandklasse: EI230 (erstatter BD-30). Tilvalg klasse EI230/EW60.

Brandgastæthedsklasse: Tilvalgklasse Sa og S200 (tidligere Sm).

Lydreduktion: 43 dB, tilvalg 48, 50, 53* dB.
Ved projektering skal der tages højde for, at den målte lydreduktion kan reduceres med 2-3dB, afhængig af øvrige faktorer, som montage og endelig udførelse.
*Som tandemdør.

Indbrudssikring: EN 1627 RC 3.
Døren er godkendt til såvel ind- som udadgående montering.

Korrosionsklasse: DS/EN 12944-2 C2-C3.
Døre til udendørs brug op til korrosionsklasse C3 anbefales i varmgalvaniseret stål med industrimaling fra fabrik, alternativt udført med laminatplade til udendørs brug.

CE-mærkning: EN 14351-1.
Yderdørsudførelse (Y43) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1 og CE-mærket i henhold til produktstandard for brandmodstand EN 16034. CE-mærkatet ved dørbladets bagkant specificerer følgende egenskaber:

BrandmodstandsevneEI230/EW60
RoegkontrolSa alt S200
SelvlukningC5
Modstand mod vindbelastningklasse 5B
Vandtæthed klasse 7B/npd*
Afgivelse af farlige stoffer  godkendt
Støjreduktion**Rw 43(C=-2;Ctr=-7)dB.
Rw 48(C=-1;Ctr=-4)dB.
Rw 50(C=-1;Ctr=-5)dB.
U-værdi*** 1,4-1,7
Lufttæthedklasse 4

*No performance determined (npd) gælder indadgående montage, hvor vandtæthed ikke er vurderet.
**En dørs lydreducerende egenskaber varierer afhængig af lydens frekvens, derfor findes der et tillæg til Rw-værdien: ”Rw+C” (for støj med høje frekvenser, dvs. lyse toner) og ”Rw+Ctr” (for støj med lave frekvenser, dvs. bastoner).
*** Daloc tilbyder ydredøre med funktionskrav samt U-værdi fra 1,4 (gælder ved standardbeslåning og referencestørrelse 1,23 x 2,18 m).
Dørblad
Konstruktion:Dørbladet er 58 mm tykt og har affaset overfals. Det består af flere 1 mm stålplader, sammenføjet med skjulte kantprofiler. Indvendigt er dørbladet isoleret med mineraluld og forstærket mod indbrud. For støjreduktion og tæthed er dørbladet udstyret med tætningsliste i overfalsen som supple-ment til tætningslisten i karmens anslag.

Overfladebehandling:Y43 leveres med overflade af udendørsbestandig laminatplade i farve eller træmønster. Den kan også leveres færdigmalet i vore standardfarver i korrosionsklasse C3 iht. EN ISO 12944-2. Andre NCS-farver leveres på bestilling.
Karm
Konstruktion: For optimal beskyttelse mod regn, vind og kulde leveres Y43 med varmforzinket hvidmalet karm 42, færdigisoleret med mineraluld samt med formfast MDF-gerigt* for indvendig beklædning. Karmen leveres samlet, med de færdigmalede gerigter* medleveret, fra fabrikken. Tætningslisten er placeret i et spor i karmen. Karmen kan suppleres med vægomfatning til indersiden.
*Udgår ved indadgående montering.

Montering: Hurtig montering og fastgøring vha. karmens efterjusterbare hylstermøtrikker (unbrakonøgle)
Bundstykke
Karmen udstyres som standard med kompositbundstykke. På bestilling kan Daloc Y43 også udstyres med rustfrit anslagsbundstykke (ATR).
Standardbeslåning
Flerpunktslås (510) ekskl. cylinder. Bemærk! RC 3 kræver en rund klasse 3-cylinder eller en oval cylinder med godkendt cylindertilbehør, A=58 mm, B=32 mm fra hængselside til centrum af låsekasse. Tapbærende justerbare elforzinkede hængsler. Sikkerhedsbolt i slutblik og dobbelte nokker i bagkanten. Ekstra integreret boresikring ved hovedlåsen. A/B mål gælder kun med Assa Connect og modullås, for øvrige lås kontakt Daloc.
Ekstraudstyr
Kan leveres med Yale Doorman Elektronisk dørlås, Daloc Linea-mønster, rustfrit bundstykke, dørspion, mekanisk ringeklokke, nøglerør, sparkeplade, sikkerhedsglas, dørlukker m.m. Kontakt Daloc for udstyr til lydreduktion 48-50 dB.

Ved vind udsat placering anbefales komplettering af dørbremse. For indadgående dør anbefales vandafviser på den nederste kant af dørbladet hvis døren udsættes for regn. For udadgående dør, der ikke har nogen regnslag, anbefales vandafvisende foroven.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.
Dalocs sikkerhedsdør Y43 er beregnet som yderdør til lejligheder i altan-/ svalegang eller i grundplan.
Faste nokker med modhager i bagkanten og hængsler med sikrede splitter for øget sikkerhed.
Den færdigisolerede karm leveres med formfast MDF-gerigt til indvendig beklædning.
Dobbelte tætningslister med høj støjreduktion og tæthed samt bundstykke i hårdttræ med dobbelte laklag er standard.
Daloc Sikkerhedsdør kan leveres med mønstret overflade på ydersiden og hvid inderside i lejligheden.
Kombinationen af en gennemtænkt konstruktion og nedfældede tætningslister betyder, at Y43 er utrolig tæt. Varmetabet gennem døren er lavt, ligesom den giver en effektiv beskyttelse mod fugt, træk og støj.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.


Læs mere om
Karme
Bundstykker
Farver og mønstre
Daloc Linea
Glasåbninger Sikkerhedsdør S33, Y33, S43 och Y43
Sparkeplade
Tandemdør lydreduktion 53 dB