Daloc T10/48 Massivdør, Trædør
Daloc T10/48 Massivdør, Trædør
Uklassificeret
Daloc T10/48 er den enkleste massivdør. Den benyttes, hvor man har behov for en slidstærk dør. Almindelige anvendelsesområder er skoler, kontorer, plejehjem og idrætshaller.
Daloc T15/48 Svingdør
Daloc T15/48 Svingdør
Uklassificeret
Daloc T15/48 er en massiv, uklassificeret svingdør og benyttes ofte til køkkener, restauranter og kantiner med hyppig persontrafik.
Daloc T16/48 Udenpåliggende skydedør
Daloc T16/48 Udenpåliggende skydedør
Uklassificeret
Skydedøre benyttes med fordel, hvor der mangler plads til en traditionel dør, og hvor persontrafikken er lav. Typiske miljøer er skoler, hospitaler og plejehjem. Dørbladet hænger i en udenpåliggende skinne, hvilket gør, at det er synligt i lukket og åben position.
Daloc T17/48 Indfældet skydedør
Daloc T17/48 Indfældet skydedør
Uklassificeret
Daloc T17/48 er en indfældet skydedør, som benyttes, hvor der ikke er plads til en traditionel dør, og hvor persontrafikken er lav. Døren hænger i en skjult skinne i karmen, hvilket gør, at dørbladet er gemt i væggen, når døren står i åben position. Trædøre i Dalocs sortiment er udstyret med beskyttende kant rundt om hele dørbladet, hvilket både beskytter døren og letter rengøring. Typiske miljøer er skoler, hospitaler og plejehjem.
Daloc T21/48 Massivdør, Trædør, Lyddør
Daloc T21/48 Massivdør, Trædør, Lyddør
EI230
25dB
Daloc T21/48 er en brand- og lydklassificeret massivdør, der er velegnet til offentlige miljøer som f.eks. personalerum, kontorer, hospitaler, idrætshaller og hoteller. I karmen findes en indfræset tætningsliste, som bidrager til at holde støj ude.
Daloc T24/48 Massivdør, Trædør, Lyddør
Daloc T24/48 Massivdør, Trædør, Lyddør
EI230
30dB
S200 (Sm), Sa
Daloc T24/48 benyttes i offentlige miljøer som perso-nalerum, kontorer, hospitaler, idrætshaller og hoteller. Massivdør T24 er både lyd- og brandklassificeret. I karmen findes en brandliste, som svulmer op, når den bliver varm og tætner mod dørbladet.
Daloc T25/48 Massivdør, Trædør, Lyddør
Daloc T25/48 Massivdør, Trædør, Lyddør
EI230
35dB
S200 (Sm), Sa
T25 benyttes i offentlige miljøer som personalerum, kontorer, hospitaler, idrætshaller og hoteller, hvor der ønskes eller kræves høj lydklassificering, samtidig med at døren beskytter mod brand. T25 kan også benyttes som entredør i bofællesskabs- eller kollegieboliger. Trædøre i Dalocs sortiment er udstyret med beskyttende kant rundt om hele dørbladet, hvilket både beskytter døren og letter rengøring.
Daloc T34 Massivdør, Trædør, Lyddør 40dB
Daloc T34 Massivdør, Trædør, Lyddør 40dB
BD-30, BD-30M
40dB
S200 (Sm), Sa
Lyddør Daloc T34 har en høj lydklassificering og er velegnet til bl.a. konferencelokaler og hoteller.
Daloc T40 Massivdør, Trædør, Entredør
Daloc T40 Massivdør, Trædør, Entredør
BD-30, BD-30M
35dB
S200 (Sm), Sa
Daloc T40 har en reel og stabil konstruktion. Døren benyttes ofte som lejlighedsdør i trappeopgange og som hotelværelsesdør.
Daloc T60 Massivdør, Trædør BD-60
Daloc T60 Massivdør, Trædør BD-60
BD-60
S200 (Sm), Sa
Daloc T60 er en massivdør, der ofte benyttes som indvendig dør på skoler, hospitaler og plejehjem, hvor der ofte er ekstra høje krav til brandklassificering.
Daloc TP Træparti, Glasparti
Daloc TP Træparti, Glasparti
EI 30
25dB, 30dB, 35dB
Dalocs træpartier fås i flere standardformater og kan nemt kombineres med vores trædøre. De kan monteres som sidelys, overlys eller kombineres til systemvægge. Træpartierne leveres uden post eller med vandret eller lodret post.